Přidáno nové zařízení ADC8

Přidáno nové zařízení ADC8

Informace

ADC-8 je 8x8 dálkově ovládaný a programovatelný A/D převodník, s programovatelnou logikou pro každý výstup. V detailu produktu můžete nalézt schéma jeho vnitřního zapojení.

ADC-8 má osm analogových digitálních vstupů, které jsou vzorkovány 12bit AD převodníkem. Pomocí webového rozhraní je možné programovat minimální a maximální úroveň napětí na vstupu a dále je možné slučovat jednotlivé analogové vstupy pomocí logické funkce do jednoho digitálního výstupu, který může mít hodnotu true/false.

Funkce

Konektivita

Rozhraní Ethernetu

Přednastavená IP adresa: 192.168.52.101

Maska: 255.255.255.0

Výchozí brána: 192.168.52.1

Poznámka: Přístupové údaje jsou libovolně nastavitelné. Přednastavené hodnoty jsou (name/pass) admin/admin, user/user.

Rozhraní RS232

Rychlost (baud): 115200

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parita: None

Řízení toku: None

Formát dat

“STXAD_IN1;AD_IN2;AD_IN3;AD_IN4;AD_IN5;AD_IN6;AD_IN7;AD_IN7;OUTMaskETX”

kde STX – Start Of Text, size 1B (0x02)

AD_INx – AD converter value, size 2B

; – středník (oddělovač), size 1B (0x3B)

OUTMask – výstupní binární  mapa, size 1B

kde bit0(LSB) = OUT1,...bit7(MSB) = OUT8

ETX – End Of Text, size 1B (0x03)

seznam novinek